Skip to Content

한국인프라

     한국인프라관리(주) 행복나눔 동호회에서 2021년 연말 후원금 기부활동을 진행하였습니다.

 

-  아     래  -

 

     1. 일      시 : 2021.12.(13, 16일)

     2. 기부금액 : 3,200,000원

     3. 상세내용

 활동내역   기부처   금 액    비 고  
 장학금 증여   덕문중학교   500,000   

 지역사회 취약계층 

 코로나19 피해가정 지원 

 가덕도동행정복지센터 

 900,000   
 장목면사무소   900,000 
 웅동2동복지센터   900,000 
합   계   3,200,000   

 

1.png